domingo, 31 de mayo de 2015

47.- ARRÒS CALDÓS DE RAP


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVÍNCIES 

30-05-2015.  

   Junt amb les faves, el meu iaio havia arreplegat també bona quantitat de pésols de l'horta que havia assecat, airejat per a netejar-los d'impureses i tenia guardats en unes quantes cuxineres de tela penjades del sostre de la caseta esperant el seu consum. La meua tia Rosita estava plantant bulbs de margarides, canes de diversos colors i dàlies en el xicotet jardí davant del riurau que serviria a l'estiu perquè jo poguera agafar palometes que es posarien sobre les flors. Eixe xicotet jardí donaria un colorit especial quan ens assentàrem en el carrer en els capvespres, després d'haver regat la terra amb un poal d'aigua traient-la a colpets amb la mà. L'olor de terra mullada, la xarrades i l'olor de tabaquera del iaio... i jo, no perdent-me una i preguntant sempre. El meu iaio a l'abonar i cavar el trosset de terra per al jardí va tindre atenció en no arrancar els "donpedros" que havien brotat de l'any passat perquè les seues flors de mil colors ajudarien a la seua bellesa. 

   El meu iaio estava mirant la bacorera que enguany venia carregada. Per sant Joan segur que es compliria allò de que verdes o madures, bacores segures. 

   La meua tia havia posat a remulla dos grapats de pésols. El divendres havien comprat uns raps mitjans, que no eren excessivament cars, perquè la gent es pensava que eren per a fer caldo, però ella, que sabia traure-li punta a tot, els havia llevat la pell, desviscerats i tallat el cap. Amb la pell i els caps i amb un poc de safrà torrat i després picat, els havia posat en aigua per a fer un caldo. Va posar l'olla al foc amb oli d'oliva i li va tirar un poquet de sal per a les esguitades. Va tallar les cues de rap en trossos i els va sofregir, retirant-los abans de que s'apegaren. A continuació va escórrer els pésols i els va ficar en l'olla removent sense parar, va pelar i va trencar unes creïlles noves acabades d'arrancar, perquè el meu iaio havia tirat el ganxo per a veure si ja estaven per a arrancar. Va cobrir amb el caldo colat que havia fet i va afegir unes brines de safrà. Als deu minuts va posar els trossos de rap i un grapat d'arròs per persona. Va deixar coure quinze minuts i a la taula l'arròs caldós de rap. 

 Un pa redó del forn tallat a llesques era un bon acompanyant, inclús m'agradava mullar en el caldo. ARROZ CALDOSO DE RAPE. 


   Junto con las habas, mi abuelo había recogido también buena cantidad de guisantes de la huerta que había secado, aireado para limpiarlos de impurezas y tenía guardados en varias bolsas de tela colgada del techo de la casita esperando su consumo. Mi tía Rosita estaba plantando bulbos de margaritas, canas de varios colores y dalias en el pequeño jardín delante del riurau que serviría en verano para que yo pudiera coger mariposas que se posarían sobre las flores. Ese pequeño jardín daría un colorido especial cuando nos sentáramos en la calle en los atardeceres, después de haber regado la tierra con un cubo de agua sacándola a golpecitos con la mano. El olor a tierra mojada, las charlas y el olor a tabaquera de mi abuelo... y yo, no perdiéndome una y preguntando siempre. Mi abuelo al abonar y cavar el trocito de tierra para el jardín tuvo cuidado en no arrancar los "donpedros" que habían brotado del año pasado pues sus flores de mil colores ayudarían a su belleza. 

   Mi abuelo estaba mirando la bacorera que este año venía cargada. Por san Juan seguro que se cumpliría aquello de que " verdes o madures, bacores segures". 

   Mi tía había puesto en remojo dos puñados de guisantes. El viernes habían comprado unos rapes medianos, que no eran excesivamente caros, pues la gente se pensaba que eran para hacer caldo, pero ella, que sabía sacarle punta a todo, les había quitado la piel, desviscerados y cortado la cabeza. Con la piel y las cabezas y con un poco de azafrán tostado y después picado, había puesto en agua para hacer un caldo. Puso la olla al fuego con aceite de oliva y le echó un poquito de sal para las salpicaduras. Cortó las colas de rape en trozos y los sofrió, retirándolos antes de que se pegaran. A continuación escurrió los guisantes y los metió en la olla removiendo sin parar, peló y rompió unas patatas nuevas acabadas de arrancar, pues mi abuelo había echado el gancho para ver si ya estaban para arrancar. Cubrió con el caldo colado que había hecho y añadió unas hebras de azafrán. A los diez minutos puso los trozos de rape y un puñado de arroz por persona. Dejó cocer quince minutos y a la mesa el arroz caldoso de rape. 

Un pan redondo de la panadería cortado a llescas era un buen acompañante, incluso me gustaba mojar en el caldo.