miércoles, 14 de octubre de 2015

BOTONS FLORALS DE DENT DE LLEÓ EN SALMORRA / BOTONES FLORALES DE DIENTE DE LEÓN ENCURTIDOS

Es llaven els botons de les flors. En un casset es posa aigua amb la sal que admeta, que bulla uns cinc minuts i es deixa refredar, quan estiga freda se li afig els botons, i es deixen una setmana en un bot de vidre perquè solte l'amargor. A la setmana es tira el caldo i es repetix la mateixa operació. 

Passat este temps se'ls lleva l'aigua que tenen i se'ls posen una mescla d'aigua i vinagre, en les quantitats següents: 2 tasses de vinagre per cada tassa d'aigua i una cullerada de sal per tassa d'aigua. 

Deixar passar 15 dies des que es posa el vinagre abans de consumir-les perquè prenguen un bon sabor. 

Esta recepta servix també per a les tàperes.
BOTONES FLORALES DE DIENTE DE LEÓN ENCURTIDOS

Se lavan os botones de las flores. En un cazo se pone agua con la sal que admita, que hierva unos cinco minutos y se deja enfriar, cuando esté fría se le añade los botones, y se dejan una semana en un bote de vidrio para que suelte el amargor. A la semana se tira el caldo y se repite la misma operación. 

Pasado este tiempo se les quita el agua que tienen y se les ponen una mezcla de agua y vinagre, en las cantidades siguientes: 2 tazas de vinagre por cada taza de agua y una cucharada de sal por taza de agua. 

Dejar pasar 15 días desde que se pone el vinagre antes de consumirlas para que tomen un buen sabor. 


Esta receta sirve también para las alcaparras.