viernes, 9 de octubre de 2015

CAMAROJA / ACHICORIA COMÚN


Dent de Lleó --------- Camaroja --------- Treviso radicchio
               

Xicòria, camaroja, (Cichorium intybus) és una planta herbàcia que es reproduïx de manera silvestre en els prats i camps en guaret, així com a la vora dels camins. La xicòria té les flors blaves liles, no confondre amb la Dent de Lleó que les té grogues.


Camaroja salvatge
                                              

Hi ha dos principals varietats, xicòria de rel  i xicòria d'ensalada i podent obtindre la que creix salvatge o silvestre i la de cultiu. 

Xicòria de rel. 
                                               
La primera, la d'arrel, des del segle XVII s'utilitza per a infusions amb de la seua arrel mòlta i torrada sent utilitzada com a succedani del café. 

La xicòria és hui una verdura que pertany a la família de les Asteráceas (Compostes) amb més d'un miler de gèneres i més de 20.000 espècies. 

De la xicòria silvestre s'utilitzen amb fins medicinals tant els fulls com l'arrel. A més, la xicòria és la planta que ha donat origen a verdures tan populars hui com l'escarola o l'endívia. 

La xicòria silvestre creix en els camps. Quan està al punt òptim d'arreplega és quan comença aparéixer un color rosaci és els seus tiges que aniran enfosquint fins a arribar al roig on espigolarà i el seu amargor la faran quasi immenjable. 

Actualment ja es cultiva, per la qual cosa en temporada d'hivern la podreu trobar en els comerços i es distingixen pels seus fulls dentades i el seu sabor amarg característic. 

Les varietats cultivades més coneguda en españa es: La "ITALIAN DADELIO" pel seu gran desenrotllament que pot aconseguir més de seixanta centímetres d'altura, 


Italian Dadelio
                                                 
 la "CHICORY CATALOGNA PUNTARELLE"de full estreta 

Chicory Catalogna Puntarelle

i la "RADICCHIO VERDE".   

Radicchio verde 
Altres varietats de "RADICCHIO" que segur han provat,  sense saber que són varietats de xicòria. 

Radicchio  CICORIA BOLA ROJA
Radicchio  ROJO ACHICORIA TREVISO

Radicchio  ACHICORIA ROJA DE VERONA
Radicchio CICORIA VARIEGATA Castelfranco

Radicchio  CICORIA VARIEGATA Castelfranco

 Com a dada curiosa comentar que en la Ribera de Navarra, la cultiven tapant-la del sol i la criden XICÒRIA DE REPOLLO  sent més suau i més delicat el seu sabor amarg. 

Xicòria de repollo  
Utilitzen per al consum només les bases dels fulls o "Repollos"* d'ací el seu nom, molt tendres i amb un sabor deliciós, ho couen sobre uns 20 minuts amb poca aigua i es condimenta amb un saltat d'all i pernil, o únicament amb un bon doll d'oli d'oliva verge extra. 

Xicòria de repollo bullida
Una ensalada de camaroja amb sal, un bon oli d'oliva i unes gotes de llima, menjar de déus. 

Ensalada de camaroja

En la Comunitat Valenciana, estes herbes servixen, una vegada bullides i fregides amb alls i tonyina salat, com a farcit de coques i pastissets. 


Herbes bullides

Només bullides amb oli i llima, també és un bon menjar i molt depuratiu per a l'organisme.


ACHICORIA COMÚN 

Achicoria, camaroja, (Cichorium intybus )* es una planta herbácea que se reproduce de manera silvestre en los prados y campos en barbecho, así como a la vera de los caminos. La achicoria tiene las flores azul lilas, no confundir con el Diente de León que las tiene amarillas. 

Existen dos principales variedades, achicoria de raíz* y achicoria de ensalada* , pudiendo obtener la que crece salvaje o silvestre y la de cultivo.

La primera, la de raíz, desde el siglo XVII se utiliza para infusiones con de su raíz molida y tostada siendo utilizada como sucedáneo del café. 

La achicoria es hoy una verdura que pertenece a la familia de las Asteráceas (Compuestas) con más de un millar de géneros y más de 20.000 especies. 

De la achicoria silvestre se utilizan con fines medicinales tanto las hojas como la raíz. Además, la achicoria es la planta que ha dado origen a verduras tan populares hoy como la escarola o la endibia.

La achicoria silvestre crece en los campos. Cuando está en su punto óptimo de recogida es cuando empieza aparecer un color rosáceo es sus tallos que irán oscureciendo hasta llegar al rojo donde espigará y su amargor la harán casi incomible. 

Actualmente ya se cultiva, por lo que en temporada de invierno la podréis encontrar en los comercios y se distinguen por sus hojas dentadas y su sabor amargo característico. 

Las variedades cultivadas más conocida son: La “ITALIAN DADELIO”* por su gran desarrollo que puede alcanzar más de sesenta centímetros de altura, la “CHICORY CATALOGNA PUNTARELLE”*de hoja estrecha y la “RADICCHIO VERDE” * y las otras variedades de “RADICCHIO” que seguro han probado sin saber que son variedades de achicoria.

Como dato curioso comentar que en la Ribera de Navarra, la cultivan tapándola del sol y la llaman ACHICORIA DE REPOLLO* siendo más suave y más delicado su sabor amargo. Utilizan para el consumo solo las bases de las hojas o “Repollos”* de ahí su nombre, muy tiernos y con un sabor delicioso, lo cuecen sobre unos 20 minutos con poca agua y se condimenta con un salteado de ajo y jamón, o únicamente con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra 

Una ensalada de hojas de achicoria  con sal, un buen aceite de oliva y unas gotas de limón, manjar de dioses. 

En la Comunidad Valenciana, estas hierbas sirven, una vez hervidas y fritas con ajos y atún salado, como relleno de cocas y empanadillas. 

Solo hervidas con aceite y limón, también es un buen manjar y muy depurativo para el organismo.