domingo, 27 de diciembre de 2015

77.- PILOTES DOLÇES DE PUTXERO / PELOTAS DULCES DE PUCHERO.


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES 


26-12-2015 


Foto de Hipolito Miralles

Havíem anat a visitar els meus iaios -com era costum- abans del sopar de Noche Buena. Estaven preparant per a ells, unes carxofes a la brasa i unes cebes soterrades en la cendra. No sé si també després torrarien algun pit de pollastre, perquè per a ells -igual que per als meus pares- el sopar era només un poc més especial de la resta dels dies. Calia sopar prompte perquè l'important per a ells era assistir a la Missa del Gall per a celebrar el naixement del xiquet Jesús. El dia de Nadal, sí que ho celebràvem a lo gran amb tota la família reunida. 


En acabant de sopar i mentres em dirigia a l'Església, només em rondava en el cap allò "del gall". ¿Perquè anàvem a una Missa i perquè es cridava així?. Li vaig preguntar a mon pare i em va dir que la Missa era per a celebrar el naixement del xiquet Jesús i que es cridava del gall perquè en el pessebre on va nàixer hi havia un gall que va ser el primer que va cantar anunciant que ja havia nascut. Encara que siga una faula jo m'ho vaig creure. 

El dia de Nadal sí que era important en la nostra família. A casa dels meus iaios ens reuníem, els germans, els tios, els cosins per a menjar el tradicional putxero de Nadal que era especial. Es posava més carn d'allò més habitual i a més, s'afegien pilotes dolces que ens menjaríem al final com a postres. 

Per a fer-les, la meua tia havia posat dos moniatos i dos trossos de cansalada embolicats en un full de col perquè no es desferen, tot just al començar a bullir el putxero, per a així cogueren ràpid i poder retirar-ho tot per a fer les pilotes dolces o de nadal mentres ell seguia cuinant-se en el calder. 

Quan va estar cuit, va traure els moniatos i els va pelar, i en una palangana els va xafar amb un tenidor i va afegir la cansalada fent una pasta a què va afegir quatre cullerades de sucre, ratlladura de la pell de la llima, canella, cent cinquanta grams d'ametla molina amb la seua pell. També va afegir un poc de molles de pa dur. Amb tot això, va pastar fins a tindre una massa que no estiguera ni dura ni blaneta i va modelar tantes pilotes com a comensals érem en forma allargada. Si la pasta havia quedat massa dura, li afegiria un poc de caldo. Quan les va tindre totes, les va ser enrotllant en fulls de col. Quan el putxero ja estava fet, vaen traure el caldo per a fer l'arròs i sobre la carn i les verdures, va posar les pilotes dolces i va tapar la cassola. Amb el temps que s'utilitzaria per a fer l'arròs, seria prou perquè amb la calor de l'olla es feren les nostres pilotes que ens menjaríem com a postres, després de donar bon compte de tot el putxero de Nadal. Bons Nadal amics. 


PELOTAS DULCES DE PUCHERO. 

Habíamos ido a visitar a mis abuelos –como era costumbre- antes de la cena de noche buena. Estaban preparando para ellos, unas alcachofas a la brasa y unas cebollas enterradas en la ceniza. No sé si también después asarían alguna pechuga de pollo, pues para ellos –igual que para mis padres- la cena era solo un poco más especial del resto de los días. Había que cenar pronto porque lo importante para ellos era asistir a la Misa del Gallo para celebrar el nacimiento del niño Jesús. El día de Navidad, sí que lo celebrábamos a la grande con toda la familia reunida. 

Después de cenar y mientras me dirigía a la Iglesia, solo me rondaba en la cabeza aquello “del gallo”. ¿Porque íbamos a una Misa y porque se llamaba así?. Le pregunté a mi padre y me dijo que la Misa era para celebrar el nacimiento del niño Jesús y que se llamaba del gallo porque en el pesebre donde nació había un gallo que fue el primero que canto anunciando que ya había nacido. Aunque sea una fábula yo me lo creí. 

El día de Navidad sí que era importante en nuestra familia. En casa de mis abuelos nos reuníamos, los hermanos los tíos, los primos para comer el tradicional puchero de Navidad que era especial. Se ponía más carne de lo habitual y además, se añadían pelotas dulces que nos comeríamos al final como postre. 

Para hacerlas, mi tía había puesto dos boniatos y dos trozos de tocino envueltos en una hoja de col para que no se deshicieran, nada más empezar a hervir el puchero, para así cocieran rápido y poder retirarlo todo para hacer las pelotas dulces o de navidad mientras él seguía cocinándose en el caldero. 

Cuando estuvo cocido, sacó los boniatos y los peló, y en una palangana los chafó con un tenedor y añadió el tocino haciendo una pasta a la que añadió cuatro cucharadas de azúcar, ralladura de la piel del limón, canela, ciento cincuenta gramos de almendra molida con su piel. También añadió un poco de migas de pan duro. Con todo ello, amasó hasta tener una masa que no estuviera ni dura ni blanda y moldeo tantas pelotas como comensales éramos en forma alargada. Si la pasta había quedado demasiado dura, le añadiría un poco de caldo del puchero. Cuando las tuvo todas, las fue enrollando en hojas de col. Cuando el puchero estaba hecho, saco el caldo para hacer el arroz y sobre la carne y las verduras, puso las pelotas dulces y tapó la cazuela. Con el tiempo que se utilizaría para hacer el arroz, sería suficiente para que con el calor de la olla se hicieran nuestras pelotas que nos comeríamos como postre, después de dar buena cuenta de todo el Puchero de Navidad. Buenas Navidades amigos.