domingo, 28 de febrero de 2016

86.- ARRÒS CALDÓS D'ANGUILES / ARROZ CALDOSO DE ANGUILAS


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES.


27-02-2016


Foto y receta Loles Rovira

Ens havíem alçat enjorn, havia estat quasi tota la setmana plovent i el meu iaio, que poc havia de fer, rebusque en un muntó de terra i fem que tenia en l'hortalissa, i va aconseguir traure un bon grapat de jombrigols. Els tenia en un bot de vidre i jo em preguntava per a què dimonis volia això ell. Vaig pensar per moments que serien per a parar les trampes per als pardals, perquè els tords amb la veda ja tancada, tornaven per a emprendre novament el seu viatge migratori i alguns es veien ja. Però no. La intenció era una altra. Anàvem a pescar, si a pescar. 


Havia plogut prou en els pobles de dalt i el riu Girona feia uns dies que portava aigua. Ell coneixia un lloc pròxim a "el Azud" a Ondara, on en el riu es formaven remolins. I vos diré que pretenia. 

Va agafar una canya llarga, portava un cordell en la butxaca i el bot de cucs que havia passat un a un amb un fil per una agulla i havia fet una madeixa. Em va pujar a lloms de la burra i ens dirigim cap a Ondara. Creuem la carretera de Beniarbeig i pel camí del depòsit arribem a un lloc entre canyars. 

Va lligar la madeixa de cucs al cordell que agarrava de la canya i va buscar els remolins d'aigua que es formaven. Sorprenentment tot just tocar l'aigua, una anguila va mossegar els cucs, ràpidament la va pujar a terra amb un colp de mà i al tocar el sòl es va soltar. Agafa-la, agafa-la! em cridava, mentres l'esvarós animal no es deixava. Va tornar a ficar els cucs en l'aigua i així fins quasi una dotzena d'animalets de bona grandària que havien pujat corrent amunt desde la mar i que d'assegur farien les nostres delícies culinàries. 

Tornarem a casa amb el botí dins d'un sac ben lligat. I ja ens estaven esperant per a saber si havíem tingut èxit. 

Immediatament, la meua tia Pepa agafant les anguiles amb un drap en la mà els va llevar el cap i les vísceres. Va posar un calder al foc amb oli d'oliva, i va sofregir un poc de tomaca ratllatda, va afegir faves tendres desgranades, allets tendres i fulles de bledes, va remoure i va afegir un poc de sal i pebre roig fullat i va cobrir d'aigua. Quan va començar a bullir va incorporar els cors d'unes tendres carxofes pelades i tallades en quarts. Uns brins de safrà prèviament torrat i un poc de colorant. Va deixar bullir entre deu o quinze minuts ja que les verdures eren molt tendres a foc mitjà. 

Passat eixe temps, va agafar les anguiles que havia trossejat i les va incorporar junt amb l'arròs, i va rectificar de sal. Uns vint minuts van bastar per a fer un arròs caldós d'anguiles deliciós, perquè la gelatina s'havia soltat i havia fet un treball excepcional. 

Em vaig divertir molt anar a pescar anguiles amb cucs i amb una canya del canyar i sense ham. El meu iaio va haver de pensar allò de "donali un peix a un home, i menjarà hui. Dóna-li una canya, ensenya-li a pescar i menjarà la resta del seu vida". 

El meu iaio parlava poc però jo el tenia com el que era, un home pegat a la terra i que savia arreplegar per a casa per a la nostra supervivència. ARROZ CALDOSO DE ANGUILAS 

Nos habíamos levantado temprano, había estado casi toda la semana lloviendo y mi abuelo, que poco tenía que hacer, rebusco en un montón de tierra y estiércol que tenía en la hortaliza, y consiguió sacar un buen puñado de lombrices. Las tenía en un bote de cristal y yo me preguntaba para qué demonios quería eso él. Pensé por momentos que serían para parar las trampas para los pájaros, pues los tordos con la veda ya cerrada, volvían para emprender de nuevo su viaje migratorio y algunos se veían ya. Pero no. La intención era otra. Íbamos a pescar, si a pescar. 

Había llovido bastante en los pueblos de arriba y el rio Girona hacía unos días que llevaba agua. Él conocía un lugar cercano a “el Azud” en Ondara, donde en el rio se formaban remolinos. Y os diré que pretendía. 

Cogió una caña larga, llevaba un cordel en el bolsillo y el bote de gusanos que había pasado uno a uno con un hilo por una aguja y había hecho una madeja. Me subió a lomos de la burra y nos dirigimos hacia Ondara. Cruzamos la carretera de Beniarbeig y por el camino del depósito llegamos a un lugar entre cañares. 

Ató la madeja de gusanos al cordel que prendía de la caña y buscó los remolinos de agua que se formaban. Sorprendentemente nada más tocar el agua, una anguila mordió los gusanos, rápidamente la subió a tierra con un golpe de mano y al tocar el suelo se soltó. Cógela, cógela! me gritaba, mientras el escurridizo animal no se dejaba. Volvió a meter los gusanos en el agua y así hasta casi una docena de animalitos de buen tamaño que habían subido corriente arriba desde el mar y que de seguro harían nuestras delicias culinarias. 

Regresamos a casa con el botín dentro de un saco bien atado. Y ya nos estaban esperando para saber si habíamos tenido éxito. 

Inmediatamente, mi tía Pepa cogiendo las anguilas con un trapo en la mano les quitó la cabeza y las vísceras. Puso un caldero al fuego con aceite de oliva, y sofrió un poco de tomate rallado, añadió habas tiernas desgranadas, ajitos tiernos y hojas de acelgas, removió y añadió un poco de sal y pimentón de hojilla y cubrió de agua. Cuando empezó a hervir incorporó los corazones de unas tiernas alcachofas peladas y cortadas en cuartos. Unas hebras de azafrán previamente tostado y un poco de colorante. Dejó hervir entre diez o quince minutos ya que las verduras eran muy tiernas a fuego medio. 

Pasado ese tiempo, cogió las anguilas que había troceado y las incorporó junto con el arroz, y rectificó de sal. Unos veinte minutos bastaron para hacer un arroz caldoso de anguilas delicioso, pues la gelatina se había soltado y había hecho un trabajo excepcional. 

Me divertí mucho ir a pescar anguilas con gusanos y con una caña del cañar y sin anzuelo. Mi abuelo debió pensar aquello de "Dale un pez a un hombre, y comerá hoy. Dale una caña, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida". 

Mi abuelo hablaba poco pero yo lo tenía como lo que era, un hombre pegado a la tierra y que sabía recoger para casa para nuestra supervivencia.