sábado, 9 de abril de 2016

92.- COQUES DE DACSA / COCAS DE MAIZ


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES.  


09-04-2016


Foto Salvador Ripoll Fons

Ma mare caminava per la cambra de la casa. Eixe espai diàfan on pujàvem a jugar i inclús a prendre el sol que entrava per les finestres. Des d'allí es pujava a una xicoteta terrassa on tendia la roba acabada de llavar. En un racó hi havia un cércol de tela metàl·lica i dins ma mare criava conillets de les índies (cobayas) i no precisament per a tindrels com a mascotes. Era un menjar, per a alguns molt bo, cuinats amb un arròs caldós, que ma mare feia quasi totes les setmanes. Sé que alguns s'estranyaran, però esta espècie d'animalet que alguns també criden conill porquí i que, ni són conills, ni són porcs, ni són de les índies, però que van ser molt apreciats en aquells temps. Amb qualsevol arròs eren un ingredient a tindre en compte. 

Jo em trobava en la saleta fent els meus deures assentat en el meu pupitre. Volia acabar prompte perquè el plat d'arròs que es preveia no acabava d'agradarme. Per això volia anar-me'n a casa dels meus iaios a veure si allí tinguera millor ventura culinària. I cap enllà que me'n vaig anar. 

Em van deixar anar a soles, això sí, advertint-me de que havia d'anar sempre per la vorera i amb molt atenció al creuar el carrer. Carrer que per cert estava sense asfaltar encara i a penes passava algun cotxe, perquè no hi havia. En tot cas, alguns carros i que a eixes hores, ni això. 

La meua tia Pepa estava, com sempre, atenent la cuina. Tenia una bola de pasta entre les mans i li vaig preguntar què menjaríem hui. La meua tia em va dir que havia mesclat 350 gr de farina de blat amb 150 gr de dacsa. En una cassola amb tres gots d'aigua i tres dits d'oli, va deixar que bullirla tot i li va posar un poc de sal. Va baixar el foc i li va afegir les farines mesclades i va remoure amb una cullera de fusta fins que es va fer una massa que era la que m'estava ensenyant. Una vegada ja estava tèbia, la va depositar sobre l'encimera de granit i la va pastar fins que no van quedar grums i va fer vint boletes iguals. Amb un plat, les va anar esclafant fins a aconseguir una coqueta redona i plana d'al voltant de 12 o 13 cm de diàmetre i poca grossària. Les va a nar amuntonant separant-les amb un paper fi i les va guardar en l'armari. 

En una paella, va posar dos gotetes d'oli i va a nar possant una per una les coques, torrant-les per ambdós costats fins que agafaren color. A mesura que arribaven a la taula, les omplíem amb ou dur, tonyina amb conserva, pimentó torrat i una anxova, enrotllàvem i cap a dins. 

El meu iaio em deia que eixes coques en alguns pobles les anomenaven coques a la calfó, minxos o coques escaldades i que abans només es feien amb dacsa mòlta que ell mateix sembrava, d'ací el seu nom, perquè la farina de blat era molt escassa i molt cara, inclús el pa blanc era un luxe. També em va dir que es podien omplir amb moltes altres coses. Una d'elles era menjar-les amb gamba amb bledes, plat tradicional on els hi haja i també amb el esgarraet o espencat que no és més que albergina i pimentons torrats amb abadejo o sense ell. A vegades també les havia menjat amb ou amb tomaca. De qualsevol manera eixes coques de dacsa, m'agradaven un muntó. 

Només amb sucre o melmelada i com no, amb xocolate fos, que voleu que vos compte. 


COCAS DE MAIZ 

Mi madre andaba por la cambra de la casa. Ese espacio diáfano donde subíamos a jugar e incluso a tomar el sol que entraba por las ventanas. Desde allí se subía a una pequeña terraza donde tendía la ropa recién lavada. En un rincón había un cerco de tela metálica y dentro mi madre criaba cobayas o conejito de las Indias, como les llamábamos y no precisamente para tenerlos como mascotas. Era un manjar, para algunos muy bueno, cocinados con un arroz caldoso, que mi madre hacía casi todas las semanas. Sé que algunos se extrañarán, pero esta especie de animalito que algunos también llaman conejo puerco (conill porquí) y que, ni son conejos, ni son puercos, ni son de las indias, pero que fueron muy apreciados en aquellos tiempos. Con cualquier arroz era un ingrediente a tener en cuenta. 

Yo me encontraba en la salita haciendo mis deberes sentado en mi pupitre. Quería terminar pronto pues el plato de arroz que se preveía no terminaba de agradar. Por ello quería irme a casa de mis abuelos a ver si allí tuviera mejor ventura culinaria. Y para allá que me fui. 

Me dejaron marchar solo, eso sí, advirtiéndome de que debía ir siempre por la acera y con mucho cuidado al cruzar la calle. Calle que por cierto estaba sin asfaltar aún y apenas pasaba algún coche, porque no había. En todo caso, algunos carros y que a esas horas, ni eso. 

Mi tía Pepa estaba, como siempre, atendiendo la cocina. Tenía una bola de pasta entre las manos y le pregunté qué comeríamos hoy. Mi tía me dijo que había mezclado 350 gr de harina de trigo con 150 gr de maíz. En una cazuela con tres vasos de agua y tres dedos de aceite, dejó que hirviera todo y le puso un poco de sal. Bajo el fuego y le añadió las harinas mezcladas y removió con una cuchara de madera hasta que se hizo una masa que era la que me estaba enseñando. Una vez ya estaba tibia, la depositó sobre la encimera de granito y la fue pastando hasta que no quedaron grumos e hizo veinte bolitas iguales. Con un plato, las fue aplastando hasta conseguir una coca redonda y plana de alrededor de 12 o 13 cm de diámetro y poco espesor. Las fue amontonando separándolas con un papel fino y las guardó en el armario. 

En una sartén, puso dos gotitas de aceite y fue echando una por una las cocas, tostándolas por ambos lados hasta que cogieran color. A medida que llegaban a la mesa, las rellenábamos con huevo duro, atún de conserva, pimiento asado y una anchoa, enrollábamos y para dentro. 

Mi abuelo me decía que esas cocas en algunos pueblos las llamaban “coques a la calfó”, “minxos” o coques escaldades” y que antes solo se hacían con maíz molido que el mismo sembraba, de ahí su nombre, porque la harina de trigo era muy escasa y muy cara, incluso el pan blanco era un lujo. También me dijo que se podían rellenar con muchas otras cosas. Una de ellas era comerlas con “gamba amb bledes”, plato tradicional donde los haya y también con el “esgarraet o espencat” que no es más que berenjena y pimientos asados con bacalao o sin él. A veces también las había comido con huevo y tomate frito. De cualquier manera esas cocas de maíz, me gustaban un montón. 

Sólo con azúcar o mermelada y como no, con chocolate derretido, que queréis que os cuente.