sábado, 30 de abril de 2016

95.- PASTEL BORRAXO / PASTEL BORRACHO.


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES  


30-04-2016


Foto Piluka FP 

Arribava el mes de maig i amb ell les comunions. El dia tres era el dia assenyalat i ma mare caminava aqueferada en la cuina, perquè volia fer un pastís per a regalar a una amiga que comulgaba la seua filla. El meu interés era veure els preparatius per a això. 


Era un dia gris, plujós d'eixos que res tenen a veure amb la primavera. Havia sigut un hivern raro, havia plogut poc i tampoc havia fet molt de fred. Però encara estàvem entre encendre o no la ximenera perquè per les nits refrescava i més en eixes cases humides i antigues on no hi havia més que una finestra al carrer. La primavera volia aguaitar en les hores centrals del dia, en que si es podia prendre el sol, este ja es feia notar. 

Mentres esperava que ma mare es ficara en farina, jo estava llegint el meu TBO preferit, Pumby, eixe gat negre amb morro blanc de grans ulls i orelles punxegudes, amb el seu cascavell i els seus pantalons rojos que junt amb Blanquita, la gateta blanca, i el professor Chivete, feien les meues delícies setmanals. 

Ma mare em va cridar, hi havia ences el fornet a 180é i em va dir que li passara sis ous del cartó sense trencar-los. Ous que sempre comprava de la granja del Salero. Va separar els rovells de les clares en dos recipients distints i va batre els rovells, va ratllar la pell d'una llima damunt, va posar un got i mig de farina, un got d'oli i un altre de llet, un got i mig d'ametla mòlta, got de sucre i un sobre de rent sec. Va remoure per a mesclar-ho tot fins que va quedar una pasta cremosa. 

En l'altra safa va muntar les clares a punt de neu i va incorporar a ella la pasta que havia fet en altre recipient. Va remoure bé. Va anar mesclant amb atenció perquè s'integrara. Va untar el motle redó amb un poc de sagí blanc i va empolvorar amb farina i va tirar tot dins. Va ficar en el forn més de mitja hora comprovant que no es daurara molt. 

Mentrestant va fer l'almívar posant en un casset un got d'aigua, cent grams de sucre i mig gotet de ron, va remoure bé i va deixar que bullira sobre dos minuts deixant refredar. 

Va ser amb el merengue amb què adornaria el pastís. Li vaig portar sis ous que va trencar i amb les clares les va muntar batent-les i afegint 300 grams de sucre i sobre sis cullerades d'aigua fins que sense parar de batre li va quedar perfecte el merengue el que vaig provar ficant el dit sense compassió. 

Quan va traure el pastís va deixar que temperara i el va emborratxar amb l'almívar que va amerar bé abocant-ho molt lentament i ja, col·locat sobre el cartó com a base, va esperar que refredara del tot i ho va decorar posant el merengue en una mànega pastissera i fent-li dibuixos. Va acabar adornant-ho amb unes perletes de sucre que havia comprat en un viatge que vam fer a València, donant-li així un toc innovador per a aquells temps. 

Impacient estava per a acompanyar-la a portar el pastís perquè d'assegur que quelcom guanyaria, almenys un bon got de refresc i algun tros de pastís. Però abans vaig anar al meu quarto per a amagar un regal que li havia comprat a ma mare per a donar-se'l el diumenge. Una bossa de caramels amb un escrit que deia: et vull molt mamà. 
PASTEL BORRACHO. 

Llegaba el mes de mayo y con él las comuniones. El día tres era el día señalado y mi madre andaba atareada en la cocina, pues quería hacer un pastel para regalar a una amiga que comulgaba su hija. Mi interés era ver los preparativos para ello. 

Era un día gris, lluvioso de esos que nada tienen que ver con la primavera. Había sido un invierno raro, había llovido poco y tampoco había hecho mucho frío. Pero aún estábamos entre encender o no la chimenea pues por las noches refrescaba y más en esas casas húmedas y antiguas donde no había más que una ventana a la calle. La primavera quería asomar en las horas centrales del día, en que si se podía tomar el sol, este ya se hacía notar. 

Mientras esperaba que mi madre se metiera en harina, yo estaba leyendo mi tebeo preferido, Pumby, ese gato negro con hocico blanco de grandes ojos y orejas puntiagudas, con su cascabel y sus pantalones rojos que junto a Blanquita, la gatita blanca, y el profesor Chivete, hacían mis delicias semanales. 

Mi madre me llamó, había encendió el horno a 180º y me dijo que le pasase seis huevos del cartón sin romperlos. Huevos que siempre compraba de la granja del Salero. Separó las yemas de las claras en dos recipientes distintos y batió las yemas, ralló la piel de un limón encima, puso un vaso y medio de harina, un vaso de aceite y otro de leche, un vaso y medio de almendra molida, un vaso de azúcar y un sobre de levadura seca. Removió para mezclarlo todo hasta que quedó una pasta cremosa. 

En el otro cachivache montó las claras a punto de nieve e incorporó a ella la pasta que había hecho en otro recipiente. Removió bien. Fue mezclando con cuidado para que se integrara. Untó el molde redondo con un poco de manteca blanca y espolvoreó con harina y echó todo dentro. Metió en el horno más de media hora comprobando que no se dorara mucho. 

Mientras tanto hizo el almíbar poniendo en un cazo un vaso de agua, cien gramos de azúcar y medio vasito de ron, removió bien y dejó que hirviese sobre dos minutos dejando enfriar. 

Fue con el merengue con el que adornaría el pastel. Le llevé seis huevos que rompío y con las claras y las montó batiéndolas y añadiendo 300 gramos de azúcar y sobre seis cucharadas de agua hasta que sin parar de batir le quedó perfecto el merengue el que probé metiendo el dedo sin compasión. 

Cuando sacó el pastel dejó que atemperara y lo emborrachó con el almíbar que empapó bien vertiéndolo muy despacio y ya, colocado sobre la bandeja de cartón, espero que enfriara del todo y lo decoró poniendo el merengue en una manga pastelera y haciéndole dibujos. Acabó adornándolo con unas perlitas de azúcar que había comprado en un viaje que hicimos a Valencia, dándole así un toque innovador para aquellos tiempos. 

Impaciente estaba para acompañarla a llevar el pastel porque de seguro que algo ganaría, al menos un buen vaso de refresco y algún trozo de pastel. Pero antes fui a mi cuarto para esconder un regalo que le había comprado a mi madre para dárselo el domingo. Una bolsa de caramelos con un escrito que decía: te quiero mucho mamá.