sábado, 7 de mayo de 2016

96.- ARRÒS AMB SÉPIA, FAVES I CARXOFES / ARROZ CON SEPIA, HABAS Y ALCACHOFAS


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES 


07-05-2016


Foto Nela Garcia

Estava dels nervis, d'ací cap enllà. Ma mare m'havia portat al sastre a casa de Juan Escortell (el Belo) perquè m'estava cosint uns pantalons llargs i havies de provar-me'ls. La cosa estava en que mon pare no havia de saber res de tot açò, perquè li estaven preparant no sé quina sorpresa i jo era part d'ella. Em vaig provar una camisa i una jaqueta de punt i inclús uns calcetins nous. El pantaló me sentava de cine. Juan, amb el seu metre al coll i el seu aguller em prenia la mesura del llarg del camal marcant amb l'agulla de cap el que havia d'entrar. 

De tornada a casa, ma mare no parava de recordar-me que no li diguera res al pare que ja em diria el perquè de tant secret. Aprofitant de tanta confiança amb mi vaig fer que passàrem pel quiosc del "Esquerrer", davall dels porxes, perquè em comprara una poma de caramel. Allí estaven sobre una safata punxades en un pal amb el seu color roig intens, que bones. Mentres donava mossos ma mare m'explicava que això de fora era sucre i que banyaven la poma en l'almívar que feien i així s'apegava. Això del color roig ho assimilava pitjor, perquè això de que era colorant que es feia amb remolatxa no em quadrava molt. 

Arribem a casa i ma mare es va ficar en la cuina, perquè el temps se li tirava damunt. Li vaig preguntar què menjaríem i em va respondre que arrosset caldoset de sépia, faves y carxofes. Em va agradar la idea i em vaig quedar a veure com ho feia. 

En una cassola va posar oli d'oliva i ofegue unes gambes i les va retirar, després va fer el mateix amb una sépia que havia tallat a trossets i la va traure. Va posar faves, carxofes netes i tallades, va remoure i li va afegir uns alls tendres tallaets i una tomaca ratllada. Va continuar removent i va ficar una cullerada de pebre roig fullat i un poc de sal. Va afegir la sépia amb la seu melsa, va remoure, va cobrir amb aigua i va deixar que coguera sobre mitja hora a foc lent. Passat eixe temps, rectifica d'aigua i va posar una creïlla tallaeta i l'arròs. Un poquet abans de servir-lo va deixar caure les gambes i en vint minuts a la taula. 

Però l'endemà, diumenge, sense saber com em trobava darrere d'un escenari on m'havien amagat. Era un cine que no recorde on, però a mon pare li anaven a entregar un important premi i allí em trobava jo, amb els meus pantalons, la meua camisa, la jaqueta de punt i fins amb sabates, tot nou. 

Sentia com parlaven mentres estava amagat darrere d'una cortina enorme i de repente... un home se'm va acostar i agafant-me em va portar al centre de l'escenari. Una llarga taula amb hòmens assentats, enchaquetas i jo veient com reien al mirar-me. El meu cor va donar un respir al veure que entre ells estava el meu pare amb cara de sorpresa. Amb l'ajuda del mateix senyor, li entreguem una capseta amb una medalla i un gran quadre que pesava lo seu. Mon pare em va agafar en braços i em va donar una besada que va fer que se'm passara del tot l'esglai. 

Més tard sabria que era la “Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros”, un guardó creat per Franco per a premiar el mèrit polític i els servicis prestats a Espanya. L'home que va muntar la sorpresa va ser José Cholbi Diego, Pepe Cholbi per als amics. D'ací el secretisme que em va imposar ma mare. 


ARROZ CON SEPIA, HABAS Y ALCACHOFAS 

Estaba de los nervios, de aquí para allá. Mi madre me había llevado al sastre a casa de Juan Escortell (el Belo) pues me estaba cosiendo unos pantalones largos y tenías que probármelos. La cosa estaba en que mi padre no tenía que saber nada de todo esto, pues le estaban preparando no sé qué sorpresa y yo era parte de ella. Me probé una camisa y una chaqueta de punto e incluso unos calcetines nuevos. El pantalón me sentaba de cine. Juan, con su metro al cuello y su alfiletero me tomaba la medida del largo del camal marcando con el alfiler lo que debía entrar. 

De regreso a casa, mi madre no paraba de recordarme que no le dijese nada a papá que ya me diría el porqué de tanto secreto. Aprovechando pues tanta confianza conmigo hice que pasáramos por el kiosco del “Esquerrer”, debajo de los porxes, para que me comprara una manzana de caramelo. Allí estaban sobre una bandeja pinchadas en un palo con su color rojo intenso, que buenas. Mientras daba mordiscos me madre me explicaba que lo de fuera era azúcar y que bañaban la manzana en el almíbar que hacían y así se pegaba. Lo del color rojo lo asimilaba peor, porque eso de que era colorante que se hacía con remolacha no me cuadraba mucho. 

Llegamos a casa y mi madre se metió en la cocina, pues el tiempo se le echaba encima. Le pregunté qué íbamos a comer y me respondió que arrocito caldosito de sepia, habas y alcachofas. Me agradó la idea y me quedé a ver como lo hacía. 

En una cazuela puso aceite de oliva y rehogo unas gambas y las retiró, luego hizo lo mismo con una sepia que había cortado a trocitos y la sacó. Puso habas, alcachofas limpias y cortadas, removió y le añadió unos ajos tiernos cortaditos y un tomate rallado. Siguió removiendo y metió una cucharada de pimentón de hojilla y un poco de sal. Añadió la sepia con su melsa, removió, cubrió con agua y dejó que cociera sobre media hora a fuego lento. Pasado ese tiempo, rectifico de agua y puso una patata cortada y el arroz. Un poquito antes de servirlo dejó caer las gambas y en veinte minutos a la mesa. 

Pero el día siguiente, domingo, sin saber cómo me encontraba detrás de un escenario donde me habían escondido. Era un cine que no recuerdo donde, pero a mi padre le iban a entregar un importante premio y allí me encontraba yo, con mis pantalones, mi camisa, la chaqueta de punto y hasta con zapatos, todo nuevo. 

Oía como hablaban mientras estaba escondido detrás de una cortina enorme y de repente… un hombre se me acercó y cogiéndome me llevó al centro del escenario. Una larga mesa con hombres sentados, enchaquetados y yo viendo cómo se reían al mirarme. Mi corazón dio un respiro al ver que entre ellos estaba mi papá con cara de sorpresa. Con la ayuda del mismo señor, le entregamos una cajita con una medalla y un gran cuadro que pesaba la suyo. Mi padre me cogió en brazos y me dio un beso que hizo que se me pasara del todo el susto. 

Más tarde sabría que era la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros, un galardón creado por Franco para premiar el mérito político y los servicios prestados a España. El hombre que montó la sorpresa fue José Cholbi Diego, Pepe Cholbi para los amigos. De ahí el secretismo que me impuso mi madre.