sábado, 25 de junio de 2016

103.- MELMELADA D’ALBERCOCS, CIRERES I FRITO / MERMELADA DE ALBARICOQUES, CEREZAS Y FRITO


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES 


25-06-2016 


Foto Chelo Peiró Sanchis


Havia passat una nit horrorosa. Sabia que els meus pares estaven a casa d'uns amics sopant davant de casa. I jo estava gitat només en la meua habitació. Hi havia silenci absolut, igual tenia fred que calor. La suor m'amerava. No se si tindria febra o era la por de saber que els meus pares no estaven. Vaig sentir passos que pujaven l'escala, per fi els meus pares havien tornat i vaig poder relaxar-me i em vaig adormir. 

Havíem acabat les classes i les vacacions ja estaven ací. Em vaig alçar i encara amb lleganyes en els ulls vaig anar a comptar-li a ma mare el que m'havia passat. Ella em va dir, mig serioa, mig de broma, que quelcom hauria fet mal per a tindre eixes pors, mentres jo li contestava de que no. Que no havia fet res roín, però que no podia dormir amb la llum apagada. Vinga, vinga, pren-te el got de llet. Caminant a poc a poc, me'n vaig anar a casa dels meus iaios. 

El meu iaio, havia portat un calaix d'albercocs i la meua tia els estava obrint un a u, mirant si tenien algun cuc dins i els llevava la llavor. Quan els va tindre tots, els va netejar bé en aigua i els va posar a coure en una olla. Per cada quilo d'ells, li va ficar mig quilo de sucre i una branca de canella i unes corfes de llima de la qual havia extret el suc d'una que també el va incorporar. Quasi una hora a foc lent amb la cassola destapada i removent perquè no s'apegara. Va retirar la canella i les corfes i va omplir els pots ben nets, els va tapar i a coure'ls al bany maria durant mitja hora. Melmelada feta. 

No contenta amb això, unes cireres de Vall de Laguart que li havien portat, va retallar els peduncles amb unes tisores sense arrancar-los i les va llavar en abundant aigua. Va deixar que escorregueren bé i inclús les va assecar en un drap i va anar omplint bots de vidre amb elles. A mig bot, ficava un tros de canella en rama. Quasi plens, quatre culleraes de sucre, i va remoure per a repartir-ho bé amb colpets. Els va omplir d'aiguardent, va tapar els pots i els va remoure en forma circular. Al rebost per a Nadal. 

Però encara hi havia més. Venien les festes patronal i era costum els sopars en el carrer. S'havia aprovisionat de pollastre, conill, costelles i lloms de porc, i inclús d'un bon tros de cansalada viada. Ho tenia tot tallat en trossos i salat en un llibrell tapat amb una tela blanca des de la nit anterior. Els sopars amb els veïns en el carrer, una bon tomaca de l'horta en ensalada i un bon plat de frito... I inclús una bona albergina fregida… 

Un bon calder amb oli d'oliva casolà i al foc. Va repassar bé la carn amb l'aigua de la cisterna i va anar assecant un a un els trossets de carn perquè no tingueren ni humitat. Amb una paleta va anar tirant els trossos fins a fregir-los i daurar-los bé. Treia uns, ficava altres i els ja fets els depositava en una orsa especial que tenia. Quan va acabar de fregir va deixar que es refredaren bé, així com l'oli. Ja bé fred, ho va colar amb un colador de tela que tenia perquè no quedaren cap impuresa i va omplir les orses sense que quedarà cap tros de carn al descobert. Al rebost ben tapats amb un tros de tela lligada i una fusta damunt. Visquen les festes de Sant Bonaventura!!!. 


MERMELADA DE ALBARICOQUES, CEREZAS Y FRITO 

Había pasado una noche horrorosa. Sabía que mis padres estaban en casa de unos amigos cenando enfrente de casa. Y yo estaba acostado sólo en mi habitación. Había silencio absoluto, igual tenía frío que calor. El sudor me empapaba. No se si tendría calentura o era el miedo de saber que mis padres no estaban. Oí pasos que subían la escalera, por fin mis padres habían vuelto y pude relajarme y me dormí. 

Habíamos terminado las clases y las vacaciones ya estaban aquí. Me levanté y aún con legañas en los ojos fui a contarle a mi madre lo que me había pasado. Ella me dijo, medio en serio, medio en broma, que algo habría hecho mal para tener esos miedos, mientras yo le contestaba de que no. Que no había hecho nada malo, pero que no podía dormir con la luz apagada. Venga, venga, tómate el vaso de leche. Andando poco a poco, me fui a casa de mis abuelos. 

Mi abuelo, había traído un cajón de albaricoques y mi tía los estaba abriendo uno a uno, mirando si tenían algún gusano dentro y les quitaba la semilla. Cuando los tuvo todos, los limpió bien en agua y los puso a cocer en una olla. Por cada kilo de ellos, le metió medio kilo de azúcar y una rama de canela y unas cascaras de limón del cual había extraído el zumo de uno que también lo incorporó. Casi una hora a fuego lento con la cazuela destapada y removiendo para que no se pegara. Retiro la canela y las cascaras y llenó los tarros bien limpios, los tapó y a cocerlos al baño maría durante media hora. Mermelada hecha. 

No contenta con eso, unas cerezas de Vall de Laguart que le habían traído, recortó el rabo con unas tijeras sin arrancarlo y las lavó en abundante agua. Dejó que escurrieran bien e incluso las seco en un paño y fue llenando botes de vidrio con ellas. A medio bote, metía un trozo de canela en rama. Casi llenos, cuatro cucharadas colmadas de azúcar, y removió para repartirlo bien con golpecitos. Los llenó de aguardiente, tapó los tarros y los removió en forma circular. A la dispensa para Navidad. 

Pero aún había más. Venían las fiestas patronales y era costumbre las cenas en la calle. Se había aprovisionado de pollo, conejo, costillas y lomos de cerdo, e incluso de un buen trozo de tocino entreverado. Lo tenía todo cortado en trozos y salado en un lebrillo tapado con una tela blanca desde la noche anterior. Las cenas con los vecinos en la calle, un buen tomate de la huerta en ensalada y un buen plato de frito… E incluso una buena berenjena frita… 

Un buen caldero con aceite de oliva casero y a la lumbre. Repasó bien la carne con el agua de la cisterna y fue secando uno a uno los trocitos de carne para que no tuvieran ni humedad. Con una paleta fue echando los trozos hasta freírlos y dorarlos bien. Sacaba unos, metía otros y los ya hechos los depositaba en una orza especial que tenía. Cuando terminó de freír dejó que se enfriaran bien, así como el aceite. Ya bien frío, lo coló con un colador de tela que tenía para que no quedaran impureza alguna y llenó las orzas sin que quedará ningún trozo de carne al descubierto. A la despensa bien tapados con un pedazo de tela atada y una madera encima. Vivan las fiestas de San Buenaventura.