miércoles, 6 de julio de 2016

BAJOCA DE MOTOR I TIRABECS O MIRACIELOS / JUDÍA DE MOTOR Y TIRABEQUES O MIRACIELOS
Es tracta d'un fesol de baina aplanada, el gra és de color marró fosc amb una franja o costella de color blanc quan se seca. El color de la baina és d'un verd molt clar. S'ha utilitzat tradicionalment per a la paella i els arrossos, encara que pot cuinar-se com qualsevol altra varietat de fesol. Lleugerament escaldats en aigua salada o al vapor, és un plat exquisit que podem acompanyar amb un lleuger fregit de làmines de pernil serrà. Com a guarnició de carns i peixos és excel·lent. Crus una glòria.

Bajoca de motor

Tradicionalment era un fesol que es plantava en els corrals de les cases prop dels muntons de fem i encara que la producció és de temporada, la planta es deixava d'any a any augmentant molt la seua producció a mesura que brotava cada primavera. També al costat dels pous disseminats pels nostres camps, que extreien l'aigua amb motors per al reg, i d'ací li vinga eixe nom popular. Perquè els emparraven per a fer un sombrall. 


Bajoca de motor

És una planta que necessita molta aigua per al seu desenrotllament, i fa molt fullatge per a fer ombra i se la considerava del tipus invasora i trepadora, però amb manya, se la guiava i emparrava en canyes sobre les parets on estava el llavador i els corrals de les casetes de camp. 

Actualment és una varietat quasi extinta que es cultiva per a autoconsum. 

Les seues flors són molt apreciades per a ensalades. 


Actualment es continua cultivant en L´horta Sud i la Ribera Alta de la Comunitat Valenciana. 

És una varietat molt pareguda als tirabecs (Pisum sativum subsp. arvense, sense. P. arvense L.) , també coneguts com bisaltos, que com sabeu, són unes baines de la mateixa família i gènere que els pésols, però en compte de ser cultivades per les seues llavors, són les pròpies baines les que es consumixen i sense desgranar, però en el seu interior amaguen unes llavors quasi imperceptibles. En Valencià també se'ls anomena pèsols fins o pèsol caputxí. En alguns pobles de la província de Castelló se'ls anomena pèsols d'estirar. 

Tirabeques o Miracielos

La denominació Tirabecs respon a la nomenclatura popular i té a veure amb algunes particularitats quant al moment del seu consum: es deu a la forma que té el residu que deixen després de menjar-los (crus una delicia), ja que s'agafen amb la mà per la part de la cua, es porta a la boca sencer, es mossega prop dels dits i es "arrastra" la part del mig. Com resultat ens quedem en la mà amb la cua i dos fils, que són els que tancaven la baina a cada costat. És a dir una espècie de "V" que semblança a un tirabec.

També els anomenem "miracielos" pel fet del gest que fem al posar el cap cap amunt per a introduir-los en la boca. 

Lògicament no he trobat la bajoca de motor pel que vos pose algunes fotos dels "miracielos" que es cuinarien de la mateixa manera.

Miracielos al vapor amb pernil

És necessari recuperar esta verdura tan tradicional i antiga perquè no es perda en la nostra gastronomia.JUDÍA DE MOTOR Y TIRABEQUES O MIRACIELOS. 

Se trata de una judía de vaina aplanada, el grano es de color marrón oscuro con una franja o costilla de color blanco cuando se seca. El color de la vaina es de un verde muy claro. Se ha utilizado tradicionalmente para la paella y los arroces, aunque puede cocinarse como cualquier otra variedad de judía. Ligeramente escaldada en agua salada o al vapor, es un plato exquisito que podemos acompañar con un ligero frito de láminas de jamón serrano. Como guarnición de carnes y pescados es excelente. Crudos una gloria. 

Tradicionalmente era una judía que se plantaba en los corrales de las casas cerca de los montones de estiércol y aunque la producción es de temporada, la planta se dejaba de año a año aumentando mucho su producción a medida que brotaba cada primavera. También al lado de los pozos diseminados por nuestros campos, que extraían el agua con motores para el riego, y de ahí le venga ese nombre popular, pues los emparraban para hacer un sombrajo. 

Es una planta que necesita mucha agua para su desarrollo, y hace mucho follaje para sombra y se la consideraba del tipo invasora y trepadora, pero con maña, se la guiaba y emparraba en cañas sobre las paredes donde estaba el lavadero y los corrales de las casitas de campo. 

Actualmente es una variedad casi extinta que se cultiva para autoconsumo.

Sus flores son muy apreciadas para ensaladas.

Actualmente se sigue cultivando en L´horta Sud y la Ribera Alta de la Comunidad Valenciana.

Es una variedad muy parecida a los tirabeques (Pisum sativum subsp. arvense, sin. P. arvense L.), también conocidos como bisaltos, que como sabéis, son unas vainas de la misma familia y género que los guisantes, pero en lugar de ser cultivadas por sus semillas, son las propias vainas las que se consumen y sin desgranar, pero en su interior esconden unas semillas casi imperceptibles. En Valenciano también se les llama “pèsols fins o pèsol caputxí”. En algunos pueblos de la provincia de Castellón se les llama "pèsols d'estirar". 

La denominación Tirabeques responde a la nomenclatura popular y tiene que ver con algunas particularidades en cuanto al momento de su consumo: se debe a la forma que tiene el residuo que dejan tras comerlos (crudos una delicia), ya que se cogen con la mano por la parte del rabo, se lleva a la boca entero, se muerde cerca de los dedos y se “arrastra” la parte de en medio. Como resultado nos quedamos en la mano con el rabo y dos hilos, que son los que cerraban la vaina a cada lado. Es decir una especie de “V” que semeja a un tirabeque. 

También los llamamos “miracielos” por el hecho del gesto que hacemos al poner la cabeza hacia arriba para introducirlos en la boca.

Lógicamente no he encontrado la bajoca de motor por lo que os pongo algunas fotos de los “miracielos” que se cocinarían de igual forma. 

Es necesario recuperar esta verdura tan tradicional y antigua para que no se pierda en nuestra gastronomía.