sábado, 2 de abril de 2016

91.- ARRÒS AL FOR AMB PANSES I CIGRONS / ARRÓZ AL HORNO CON PASAS Y GARBANZOS


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES


02-04-2016


Foto Bernat Cardona
 
Quasi al alba i ja anàvem de camí a la caseta pujats en el carro. La meua iaia i la meua tia s'havien encabotat a anar a passar i disfrutar del dia i mirar com estava tot per allí, perquè des que va tornar de passar l'estiu no havia tornat i volia inspeccionar les andances hivernals del meu iaio. 

Tot just arribar, el meu iaio va encendre el foc en la ximenera. El sostre ple de canyes d'on penjaven unes bosses com de cotó i que a mi em feien molt fàstic. Però que en el seu interior conservaven un preat tresor. 

Amb tres ceps secs i un poc de palla va encendre el foc que quan es convertiren en brases menjaríem unes cansalades i un poc d'embotit torrat que havíem portat. Mentrestant, la meua tia netejava el sòl amb una espècie de granera sense mànec que nosaltres cridàvem ramás i que no era més que tires de bruc lligades amb un bon cordell que fabricava el meu iaio. 

La meua iaia ja s'havia ficat en l'hortalissa i com cada any, estava tallant amb la mà les puntes de la planta del favar que ja arribaven a metre i mig, per dos coses: perquè perdera força i es feren més grans les faves i sobretot, per a fer amb eixos brots tendres una exquisida truita que només ara podia fer-se, sempre que tingueres tu eixes plantes sembrades. 

Quan anàven a esmorzar, el meu iaio em va manar a agafar unes cebes tendres que tenia sembrades. Va pujar a una cadira i va ficar la mà dins d'aquelles bosses de cotó penjades de les canyes del sostre i que no eren més que teranyines que creixien al voltant d'una clase de tomaques del penjollet que el meu iaio cultivava amb molt afecte, perquè això feia que foren les que més temps li duraven per a tot l'hivern. 

Perquè si no havíem tingut prou amb l'esmorzar, el meu iaio havia encés el forn morú. La meua tia s'havia encabotat a fer-nos un arròs especial. Per a això, en la ximenera ja tenia bullint uns cigrons (250 gr.) i en una altra olla amb ossos i una espinada de pollastre amb un poc de safrà torrat i sal. També tenia en una tassa unes panses sense llavors (150 gr.) a remulla amb aigua. 

Quan el forn va estar a punt, el meu iaio va escampar les cendres cap als costats i va tapar la boca. Eixa operació la feia amb una granera de palma que havia fet en una canya llarga. Ficava les palmes dins d'un poal amb aigua abans de ficar-la en el forn perquè no es cremara. 

Per a fer l'arròs per a quatre persones, la meua tia en una paella va sofregir amb oli d'oliva (cinc cullerades soperes) uns alls xafats i els va retirar, va posar la mitat de les panses que tenia a remulla, va remoure i va afegir una tomaca ratllat (125 gr.). Quan la tomaca estava feta, va posar els cigrons, va remoure i va tirar una cullerada de pebre roig de full removent-ho i de seguida un got de caldo perquè no es cremara. Va deixar que alçara el bull per a integrar els sabors i ho va passar tot a una cassola de fang que tenia a remulla. Va posar l'arròs (400 gr.) i els alls que hi havia fregit. Va mesclar tot i va afegir el doble del caldo comptant el got que ja havia posat, va remoure i va posar la resta de panses repartides per damunt i al forn (220-250 graus). En vint minuts l'arròs havia quedat sec. Deixem reposar i ... Arròs al forn amb panses i cigrons. 


Arroz al horno con pasas y garbanzos 

Casi no había amanecido y ya íbamos de camino a la casita subidos en el carro. Mi abuela y mi tía se habían empeñado en ir a pasar y disfrutar del día y mirar cómo estaba todo por allí, pues desde que volvió de pasar el verano no había vuelto y quería inspeccionar las andanzas invernales de mi abuelo. 

Nada más llegar, mi abuelo encendió el fuego en la chimenea. El techo lleno de cañas de donde colgaban unas bolsas como de algodón y que a mí me hacían mucho asco. Pero que en su interior conservaban un preciado tesoro. 

Con tres cepas secas y un poco de paja prendió la lumbre que cuando se convirtieran en brasas comeríamos unas pancetas y un poco de embutido que habíamos traído. Mientras tanto, mi tía pasaba limpiaba el suelo con una especie de escoba sin mango que nosotros llamábamos “ramás” y que no era más que tiras de brezo atadas con un buen cordel que fabricaba mi abuelo. 

Mi abuela ya se había metido en la hortaliza y como cada año, estaba cortando con la mano las puntas de la planta de las habas que llegaban a metro y medio, por dos cosas: para que perdiera fuerza y se hicieran más grandes las habas y sobre todo, para hacer con esos tiernos brotes una exquisita tortilla que solo ahora podía hacerse, siempre y cuando tuvieras tú esas plantas sembradas. 

Cuando íbamos a desayunar, mi abuelo me mandó a coger unas cebollas tiernas que tenía sembradas. Se subió a una silla y metió la mano dentro de aquellas bolsas de algodón colgadas de las cañas del techo y que no eran más que telarañas que crecían alrededor de una clase tomates de colgar que mi abuelo cultivaba con mucho cariño, pues eso hacía que se fuesen las que más tiempo le duraban para todo el invierno. 

Pues si no habíamos tenido bastante con el almuerzo, mi abuelo había encendido el horno moruno. Mi tía se había empeñado en hacernos un arroz especial. Para ello, en la chimenea ya tenían hirviendo unos garbanzos (250 gr.) y en otra olla unos huesos y un espinazo de pollo con un poco de azafrán tostado y sal. También tenía en una taza unas uvas pasas sin pepitas (150 gr.) en remojo con agua. 

Cuando el horno estuvo a punto, mi abuelo escampó las cenizas hacia los lados y tapo la boca. 

Para hacer el arroz para cuatro personas, mi tía en una sartén sofrió con aceite de oliva (cinco cucharadas soperas) unos ajos chafados y los retiró, puso la mitad de las pasas que tenía en remojo, removió y añadió un tomate rallado (125 gr.). Cuando el tomate estaba hecho, puso los garbanzos, removió y echó una cucharada de pimentón de hojilla removiéndolo y enseguida un vaso de caldo para que no se quemara. Dejó que levantara el hervor para integrar los sabores y lo pasó todo a una cazuela de barro que tenía en remojo. Puso el arroz (400 gr.) y los ajos que había frito. Mezclo todo y añadió el doble del caldo contando el vaso que ya había puesto, removió y puso el resto de pasas repartidas por encima y al horno (220-250 grados). En veinte minutos el arroz había quedado seco. Dejamos reposar y … Arroz al horno con pasas y garbanzos.