lunes, 26 de diciembre de 2016

ERIÇONS DE MAR / ERIZOS DE MAR

Amb les calmes de gener, el mar mediterrani es torna plàcid i transparent. Els corrents marins frenen el seu recorregut i és quan podem apreciar els seus fons en tota el seu esplendor. Dipositats en ell podem observar els eriçons marins que malgrat el seu aspecte, amaga un tresor en el seu interior. Les seues gònades són mar pur en boca, iode i sal fosos en un sabor indescriptible. 


Els Echinoidea o eriçons de mar, estan recoberts d'una corfa i espines. Per a menjar-los solament cal obrir-los en dues meitats amb unes tisores, rebutjant la part inferior o oral on té la boca i l'estómac i conservant l'altra meitat, on estan les gònades. Si estan molt bruts, el normal és netejar-los amb la punta de les pròpies tisores, amb cura de no danyar les esmentades gònades. 

Els Oricios, Eriçons o Bogamarins, com se'ls coneix, com millor s'aprecia el seu sabor és menjant-los crus, amb una cullereta o bé, com a mi m'agrada, ficant una bona molla de pa i arrossegant amb ella la part comestible. Alguns els agrada afegir-li unes gotes de llimó.

Es mengen bullits, crus, i amb ells s'elaboren excel·lents patés i fins i tot s'elaboren conserves. 

A causa de l'extracció massiva en les últimes dècades, la seua pesca està regulada a la Comunitat Valenciana.


ERIZOS DE MAR

Con las calmas de enero, el mar mediterráneo se vuelve plácido y transparente. Las corrientes marinas frenan su recorrido y es cuando podemos apreciar sus fondos en todo su esplendor. Depositados en él podemos observar los erizos marinos que a pesar de su aspecto, esconde un tesoro en su interior. Sus gónadas son mar puro en boca, yodo y sal fundidos en un sabor indescriptible. 

Los Echinoidea o erizos de mar, están recubiertos de una cáscara y espinas. Para comerlos solo hay que abrirlos en dos mitades con unas tijeras, desechando la parte inferior u oral donde tiene la boca y el estómago y conservando la otra mitad, donde están las gónadas. Si están muy sucios, lo normal es limpiarlos con la punta de la propia tijera, con cuidado de no dañar las mencionadas gónadas. 

Los Oricios, Erizos o Bogamarins, como se les conoce, como mejor se aprecia su sabor es comiéndolos crudos, con una cucharita o bien, como a mí me gusta, metiendo una buena miga de pan y arrastrando con ella la parte comestible. Algunos les gusta añadirle unas gotas de limón.

Se comen hervidos, crudos, y con ellos se elaboran excelentes patés e incluso se elaboran conservas. 

Debido a la extracción masiva en las últimas décadas, su pesca está regulada en la Comunidad Valenciana.