sábado, 9 de diciembre de 2017

PILOTES DE PUTXERO / PELOTAS DE PUCHERO

Per a sis persones necessitarem, fulls de col, jolivert fresc, pinyons, anou moscada, pebre roig fullat, pebre blanc, molles de pa, sang, 250 gr de carn picada de porc (amb cansalada), 150 gr de carn picada de vedella (magre) i 1 fetges de pollastre. Sal i una llima. 

Antigament, i hui qui pot, era costum matar un pollastre o una gallina per a fer el putxero. En un plat fondo, es posava molles tendres de pa, que amb els dits s'esmollaven en xicotets trossos. Quan es matava l'animal, se li feia un tall en el coll arreplegant directament la sang en el plat amerant el pa. Es removia perquè no quallara i es reservava.

En una safa, es mesclaban les carns i es tallava a trossets molt xicotets el fetge de l'animal. S'incorporava abundant jolivert tallat finament, els pinyons, l'anou moscada, el pebre roig fullat, el pebre blanc (o negre), la sal i la ratlladura de la pell de la llima. Amb les mans es menejava per a mesclar i s'incorporava les molles de pa amerades amb la sang de l'animal. Es tornava a remoure per a mesclar i es feia una bola, que es reservava tapada amb un drap almenys mitja hora. Amb això s'integraven els sabors.

En el putxero ja en el foc, es posaven al vapor els fulls de col per a ablanir-les i poder manejar-les. Una vegada fet açò, ja podíem acabar de fer les pilotes. Podem fer una per a tots o anar fent pilotes més xicotetes individuals. De qualsevol cas, procedirem de la forma següent. 

Posarem el full de col, o els fulls de col, depenent si fem una o varies, sobre la taula en forma de barca. Un fil de cuina a què haurem fet un embolcall en un extrem i passat l'altre pel seu interior, per a deixar-ho escorredor. Ho passem per la nostra nina per a després facilitar el poder lligar la pilota.


Omplim el full de col amb la pasta que hem fet i l'enrotllem primer per l'extrem cap a dins i després enrotllant en forma de ruló, ho subjectem amb una mà i passem el fil de la nostra nina a la pilota, estrenyem i li donem diverses voltes fins a lligar-la bé perquè no se'ns desfaça al posar-la a coure. Si es fan pilotes xicotetes pots utilitzar uns furgadents per a subjectar-les. 

En l'actualitat, és difícil poder fer les pilotes amb sang. Una bona opció és substituir-la per un poc de llet mullant les molles de pa i inclús substituirles per pa ratllat i afegir-li un ou sencer.


PELOTAS DE PUCHERO

Para seis personas necesitaremos, hojas de col, perejil fresco, piñones, nuez moscada, pimentón de hojilla, pimienta blanca, migas de pan, sangre, 250 gr de carne picada de cerdo (panceta entreverada), 150 gr de carne picada de ternera (magro) y 1 hígados de pollo. Sal y un limón. 

Antiguamente, y hoy quien puede, era costumbre matar un pollo o una gallina para hacer el puchero. En un plato hondo, se ponía migas tiernas de pan, que con los dedos se desmigaban en pequeños trozos. Cuando se mataba el animal, se le hacía un corte en el cuello recogiendo directamente la sangre en el plato empapando el pan. Se removía para que no cuajara y se reservaba. 

En una jofaina, se mesclaban las carnes y se cortaba a trocitos muy pequeños el hígado del animal. Se incorporaba abundante perejil cortado finamente, los piñones, la nuez moscada, el pimentón de hojilla, la pimienta blanca (o negra), la sal y la ralladura de la piel del limón. Con las manos se removía para mezclar y se incorporaba las migas de pan empapadas con la sangre del animal. Se volvía a remover para mezclar y se hacía una bola, que se reservaba tapada con un paño al menos media hora. Con ello se integraban los sabores. 

En el puchero ya en el fuego, se ponían al vapor las hojas de col para ablandarlas y poder manejarlas. Una vez hecho esto, ya podíamos terminar de hacer las pelotas. Podemos hacer una para todos o ir haciendo pelotas más pequeñas individuales. De cualquier caso, procederemos de la forma siguiente.

Pondremos la hoja de col, o las hojas de col, dependiendo si hacemos una o varias, sobre la mesa en forma de barca. Un hilo de cocina al que habremos hecho una baga en un extremo y pasado el otro por su interior, para dejarlo corredizo. Lo pasamos por nuestra muñeca para después facilitar el poder atar la pelota. 

Rellenamos la hoja de col con la pasta que hemos hecho y la enrollamos primero por los extremos hacia dentro y después enrollando en forma de rulo, lo sujetamos con una mano y pasamos el hilo de nuestra muñeca a la pelota, apretamos y le damos varias vueltas hasta atarla bien para que no se nos deshaga al ponerla a cocer. Si se hacen pelotas pequeñas puedes utilizar unos palillos para sujetarlas.

En la actualidad, es difícil poder hacer las pelotas con sangre. Una buena opción es sustituirla por un poco de leche mojando las migas de pan e incluso sustituirlas  por pan rallado y añadirle un huevo entero.