jueves, 17 de septiembre de 2015

TOMAQUES EN SALMORRA /TOMATES EN SALMUERA.

   Es fa una salmorra amb aigua (no clorada), sal natural (sense iode afegit) i vinagre.

   La proporció que mai falla és: En una gerra de vidre posar tres dits de vinagre de vi blanc; omplir d'aigua i anar afegint la sal a poc a poc removent amb una cullera de fusta (mai utilitzar metall, perquè s'oxidaria) fins que no admeta més, és a dir, que veges que la sal ja no es diluïx més.

   Llavar les tomaques (insistisc, bé verds i durs, si no s'ablaniran) i fer-los un xicotet tall longitudinal o una creu en la base perquè la salmorra penetre. Per a guardar-los llarg temps posar-los sense talls.

   En uns bots de vidre ben nets depositar les tomaques i cobrir amb la salmorra que hem fet.

   Fer una corona amb branca de llimera amb els seus fulls i de garrofera de la part més vella (si poses branca i full tendre amargarà). Els fulls de llima li donarà la seua aroma, les de garrofera farà que no ablanisquen i les varetes subjectaran les tomaques perquè no suren en el líquid i es posen roïns.

   Tapar el bot i a esperar que canvien de color.

   Esta salmorra pot durar perfectament en un lloc fosc sense destapar sis mesos.

   Mai toqueu la salmorra amb res de metall. No fiqueu la cullera per a traure'ls. Les mans netes, la millor ferramenta. Lleveu la corona, traieu i la torneu a ficar.

   Un truc de iaia. Si poseu el pot al sol, en dos dies estarà bona. La calor ajuda a fermentar i que la salmorra es faça més ràpid. Després guardar-la.

   Hi ha qui li agrada de posar herbes aromàtiques. No sóc partidari en esta salmorra.


TOMATES EN SALMUERA.

   Se hace una salmuera con agua (no clorada), sal natural (sin yodo añadido) y vinagre.

   La proporción que nunca falla es: En una jarra de cristal poner  tres dedos de vinagre de vino blanco; rellenar de agua e ir añadiendo la sal poco a poco removiendo con una cuchara de madera (nunca utilizar metal, pues se oxidaría) hasta que no admita más, es decir, que veas que la sal ya no se diluye más.

   Lavar los tomates (insisto, bien verdes y duros, si no se ablandarán) y hacerles un pequeño corte longitudinal o una cruz en la base para que la salmuera penetre. Para guardarlos largo tiempo ponerlos sin cortes.

   En unos botes de cristal bien limpios depositar los tomates y cubrir con la salmuera que hemos hecho.

   Hacer una corona con rama de limonero con sus hojas y de algarrobo de la parte más vieja (si pones rama y hoja tierna amargará). Las hojas de limón le dará su aroma, las de algarrobo hará que no ablanden y las varitas sujetarán los tomates para que no floten en el líquido y se pongan malos.

   Tapar el bote y a esperar que cambien de color.

  Esta salmuera puede durar perfectamente en un lugar oscuro sin destapar seis meses.

   Nunca toquéis la salmuera con nada de metal. No metáis la cuchara para sacarlos. Las manos limpias, la mejor herramienta. Quitáis la corona, sacáis y la volvéis a meter.

   Un truco de abuela. Si ponéis el tarro al sol, en dos días estará buena. El calor ayuda a fermentar y que la salmuera se haga más rápido. Después guardarla.


   Hay quién le gusta de poner hierbas aromáticas. No soy partidario en esta salmuera.