domingo, 3 de mayo de 2015

29.- BORRETA DE MELVA


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVÍNCIES 

24-01-2015.  


    Foto Bernat Cardona


   Estàvem al racó del foc i el meu iaio va traure la petaca i se va enrrolar un cigarret com ell només sabia fer, amb parsimonia. Se'l va posar en la comissura dels llavis, va encendre la seua mistera de metxa i va començar a fumar. Mentrestant m'estava comptant que va haver-hi un estiu, quan ell era jove que va haver-hi una gran sequera i que els pous es van quedar quasi sense aigua. En la caseta hi havia un pou que es connectava amb un altre dins de la mateixa finca i que al mateix temps, per mitjà de caves, es comunicava amb altres de la mateixa partida i que segons li havien comptat, eixes caves les van construir els moros quan van estar ací per a arreplegar l'aigua de pluja.

   Doncs bé, seguia comptant-me que eixe estiu  van baixar als pous i caminant mitjà acatxats anaven caminant per les caves cap a un mateix punt i amb uns cabassos i una caça, la  què gastaven per a escaldar el raïm, agafaven quantes anguiles podien, perquè era costum que cada un tirara alguna en el seu pou per a mantindre l'aigua neta i estes s'havien reproduït en gran quantitat. Al final van agafar molta quantitat i van fer una festa tots els veïns cuinant-les de totes les maneres possibles. En all i pebre, fregides amb alls, en suquet ...

   Mentrestant, la meua iaia estava fent llata. La meua tia se'n va anar a la cuina per a preparar el menjar. Per a mi m'anava a fer un arrosset melós de putxero, sofregint en oli d'oliva una ceba tallaeta fina, que quan estava transparent afegia el mig got d'arròs, ho removia i li afegia el doble de caldo. Deixava caure unes rametes de jolivert tendre en el centre i a foc fort i després abaixant-ho aconseguia eixe arròs melós que encara fem hui els Valencians. 

   Per a ells, una Borreta de Melva. Per a això, havia posat a dessalar uns trossos de melva en saladura, i dos pebreres roiges  seques en remulla.  Va pelar  unes cebetes i unes carxofes tendres. En la cassola va posar oli d'oliva i sofrig la melva una vegada escorreguda i assecada amb un drap. Llavors la va cobrir d'aigua del pou i quan va començar a bullir, va posar la sebeta tallà, la carxofa i  la pebrera roiga  talla  en trossos xicotets. Als quinze minuts va tirar unes creïlles trencaes i quan estaven cuites va posar damunt un ou per comensal. Els ulls se m'anaven darrere.

   Un bon pa redó fet en forn de llenya i un barral de vi i a menjar. Jo aigua, per descomptat.

  

RECUERDOS DE MI INFANCIA

   Estábamos al lado  del fuego y mi abuelo sacó la petaca y se lió un cigarrillo como él sólo sabía hacer, con parsimonia. Se lo puso en la comisura de los labios, encendió su mechero de mecha y empezó a fumar. Mientras tanto me estaba contando que hubo un verano, cuando él era joven que hubo una gran sequía y que los pozos se quedaron casi sin agua. En la casita había un pozo que se conectaba con otro dentro de la misma finca y que al mismo tiempo, por medio de cavas, se comunicaba con otros de la misma partida y que según le habían contado, esas cavas las construyeran los moros cuando estuvieran aquí para recoger el agua de lluvia.

   Pues bien, seguía contando que ese verano bajaron a los pozos y  medio agachados iban caminando por las cavas hacia un mismo punto y con unos capazos y una caza, la qué gastaban para escaldar la uva, cogían cuantas anguilas podían, porque era costumbre que cada uno tirara alguna en su pozo para mantener el agua limpia y estas se habían reproducido en gran cantidad. Al final cogieran muchas e hicieron una fiesta todos los vecinos cocinándolas de todas las maneras posibles. En “all i pebre”, fritas con ajos, en suquet ...

   Mientras tanto, mi abuela estaba haciendo llata. Mi tía se  fue en la cocina para preparar la comida. Para mí  iba a hacer un arroz meloso de putxero, sofriendo en aceite de oliva una cebolla cortada fina, que cuando estaba transparente añadía el medio vaso de arroz, lo removía y le añadía el doble de caldo. Dejaba caer unas ramitas de perejil tierno en el centro y a fuego fuerte y después bajándolo conseguía ese arroz meloso que aún hacemos hoy los Valencianos.
Para ellos, una Borreta de Melva. Para eso, había puesto a desalar unos trozos de melva en salazón, y dos pimientos rojos secos en remojo. Peló unas cebollas y unas alcachofas tiernas. En la cazuela puso aceite de oliva y sofrío la melva una vez escurrida y secada con un paño. Entonces la cubrió de agua del pozo y cuando empezó a hervir, puso la cebolla cortada, la alcachofa y el pimiento rojo  cortado en trozos pequeños. A los quince minutos tiró unas patatas rotas y cuando estaban cocidos  puso encima un huevo por comensal. Los ojos se me iban detrás.

   Un buen pan redondo hecho en horno de leña y un barral de vino y a comer. Yo agua, por supuesto.