sábado, 12 de noviembre de 2016

123.- ARRÒS AMB CONILL, CARAGOLS I POTA DE VEDELLA / ARROZ CON CONEJO, CARACOLES Y PATA DE TERNERA


RECORDS DE LA MEUA INFÀNCIA. PUBLICAT EN EL DIARI LES PROVINCIES.12-11-2016


Foto Francisco Javier Mas Pérez

La caseta ja era una altra cosa. Se li notava la nostra absència. Després d'un estiu en ella... els olors no eren els mateixos... als arbres se'ls començava a caure els fulls... el seu color plomós... era tardor i ja havien entrat els collets rojos. La terra olia a rosada, estava tot mullat, feia humitat i prou de fred. 

El meu iaio em va cridar. Amb els ganxos en la mà i un cabàs de llata que portava jo, ens dirigim a l'horta. Era l'hora de traure els moniatos de la terra. El meu iaio, afonava amb un colp precís, els dos ferros esmolats, alçant-los abans per damunt del seu cap agafant amb fermesa el mànec amb les dos mans. Al traure'ls, eixien els moniatos d'entre la terra i me'ls acostava perquè els netejara un poc de terra i els ficara en el cabàs. Prompte seria Nadal i no faltarien en la taula una vegada torrats i sobretot com a farcit dels famosos pastissets. Els portaríem a casa i els deixaríem en el sòl de la cambra perquè perderen un poc la seua humitat. 

El meu iaio era d'una pasta especial, va parar de sobte perquè se li estava caient la faixa, eixa que s'estrenyia tant per a subjectar-se les lumbars, que tan castigades tenia a causa del seu treball. El fet d'apegar-li a l'aixada o als ganxos... inclinar-se, alçar-se i acatxar-se... Ser llaurador llavors, no era qualsevol cosa. Atenció on xafes!, just al costat estaven eixint els primers brots de les faves. 

La intenció era arribar a mig dia per a menjar a casa. El meu iaio va carregar en el carro els dos cabassos de moniatos i va agafar algunes magranes i codonys per a emportar-nos. Jo mentrestant, tallava unes belles dàlies per a la meua iaia. 

Era quasi mig dia i de volta a casa disfrutàvem del trajecte. S'havia quedat un dia preciós, sense aire, i agraïes el sol en la cara. 

Arribem, i una olor deliciosa inundava la casa. Estàvem a punt de menjar. La meua tia Pepa estava acabant de cuinar un arròs en paella que... De que és eixa paella tia!, és un arròs amb pota... "¿pota?... Si, pota de vedella. Hi havia bullit la pota durant quasi dos hores, aigua, sal i una llima a trossos. Quan la va tindre bullida i freda, la va esmicolar separant la carn de l'os. 

En una paella fonda amb oli, va començar fregint una cabeça d'alls i unes tires de pimentó roig, va retirar i a continuació va començar a sofregir mig conill tallat en trossos i salpebrat. Va retirar la carn i llavors va posar una tomaca ben madura ratllat, espere un poc a què prenguera color i llavors tire uns cigrons ja cuits i uns caragols bullits. Va remoure i quan ja estava ho va abocar tot dins d'una paella. Va posar el conill fregit i va posar mig quilo d'arròs per a cinc persones. Va remoure i va colar el caldo on hi havia bullit la pota i va tirar dos litres rebaixant-ho un poc amb aigua. Quan va començar a bullir va escampar la carn esmicolada de la pota i va col·locar les tires de pimentó roig i el cap d'alls en el centre. Va provar de sal i va posar brins de safrà torrat. Una branqueta de timó. En vint minuts provem un deliciós arròs amb conill, caragols i pota. 


ARROZ CON CONEJO, CARACOLES Y PATA DE TERNERA.

La casita ya era otra cosa. Se le notaba nuestra ausencia. Tras un verano en ella… los olores no eran los mismos… a los árboles se les empezaba a caer las hojas… su color plomizo… era otoño y ya habían entrado los petirrojos. La tierra olía a rocío, estaba todo mojado, hacía humedad y bastante frío. 

Mi abuelo me llamó. Con los ganchos en la mano y un capazo de pleita que llevaba yo, nos dirigimos a la huerta. Era la hora de sacar los boniatos de la tierra. Mi abuelo, hundía con un golpe certero, los dos hierros afilados, levantándolos antes por encima de su cabeza cogiendo con firmeza el mango con las dos manos. Al sacarlos, salían los boniatos de entre la tierra y me los acercaba para que los limpiara un poco de tierra y los metiera en el capazo. Pronto sería Navidad y no iban a faltar en la mesa una vez asados y sobre todo como relleno de los famosos pastelitos. Los llevaríamos a casa y los dejaríamos en el suelo de la cambra para que perdieran un poco su humedad. 

Mi abuelo era de una pasta especial, paró de repente porque se le estaba cayendo la faja, esa que se apretaba tanto para sujetarse las lumbares, que tan castigadas tenía debido a su trabajo. El hecho de pegarle a la azada o a los ganchos… inclinarse, levantarse y agacharse… Ser labrador entonces, no era cualquier cosa. ¡Cuidado donde pisas!, justo al lado estaban saliendo las primeros brotes de las habas. 

La intención era llegar a medio día para comer en casa. Mi abuelo cargó en el carro los dos capazos de boniatos y cogió algunas granadas y membrillos para llevarnos. Yo mientras tanto, cortaba unas hermosas dalias para mi abuela. 

Era casi medio día y de vuelta a casa disfrutábamos del trayecto. Se había quedado un día precioso, sin aire, y agradecías el sol en la cara. 

Llegamos, y un olor delicioso inundaba la casa. Estábamos a punto de comer. Mi tía Pepa estaba terminando de cocinar un arroz en paella que… ¡De que es esa paella tía!, es un arroz con “pata”… “¿pata?… Si, pata de ternera. Había hervido la pata durante casi dos horas, agua, sal y un limón a trozos. Cuando la tuvo hervida y fría, la desmenuzó separando la carne del hueso. 

En una sartén con aceite, empezó friendo una cabeza de ajos y unas tiras de pimiento rojo, retiro y a continuación empezó a sofreír medio conejo cortado en trozos y salpimentado. Retiró la carne y entonces puso un tomate bien maduro rallado, espero un poco a que tomara color y entonces echo unos garbanzos ya cocidos y unos caracoles ya hervidos. Removió y cuando ya estaba lo vertió todo dentro de una paella. Puso el conejo frito y puso medio kilo de arroz para cinco personas. Removió y coló el caldo donde había hervido la pota y echó dos litros rebajándolo un poco con agua. Cuando empezó a hervir esparció la carne desmenuzada de la pota y colocó las tiras de pimiento rojo y la cabeza de ajos en el centro. Probó de sal y puso hebras de azafrán tostado. Una ramita de tomillo. En veinte minutos probamos un delicioso arroz con conejo, caracoles y pota.