martes, 19 de diciembre de 2017

POMES DESHIDRATADES / MANZANAS DESHIDRATADAS

No sé quin seria el nom que els meus iaios utilitzarien per a denominar a estes pomes assecades al sol, xips, segur que no, i tampoc els imagine utilitzant snacks. Però són les dós coses. 

Agafarem les pomes i sense pelar, les anirem tallant a redolins d'al voltant d'un dit de grossor. 


Una vegada les tinguem totes tallades, les anirem passant pel centre amb un fil prou gros perquè ens aguante el pes. Jo utilitze un de cànem ajudat amb una agulla. 


Una vegada tenim les tires fetes, les lligarem en els dos extrems a l'aire lliure, a poder ser que els pegue el sol. Anem separant els redolins perquè es toquen com a mínim possible i passe l'aire. 


Si volem assecar-les a l'hivern, jo les vaig fer a l'estiu, caldrà tapar-les amb un plàstic a les nits. La rosada, l'aigua en general tiraria a perdre el seu assecat. Es tracta de deshidratar-les al natural.

Depenent de la temperatura exterior, en pocs dies veurem com s'han encollit i canviat el color. Quedaran ferms per fora i blans i dolços per dins. Només amb el seu sucre natural.


Les ficaven en una orsa ben tapada i al rebost.


MANZANAS DESHIDRATADAS. 

No sé cuál sería el nombre que mis abuelos utilizarían para denominar a estas manzanas secadas al sol, chips, seguro que no, y tampoco los imagino utilizando snacks. Pero son ambas cosas. 

Vamos a coger las manzanas y sin pelar, las vamos a ir cortando a redondeles de alrededor de un dedo de grosor. 

Una vez las tengamos todas cortadas, las iremos pasando por el centro con un hilo lo suficientemente grueso para que nos aguante el peso. Yo utilice uno de cáñamo ayudado con una aguja. 

Una vez tenemos las tiras hechas, las vamos a atar en los dos extremos al aire libre, a poder ser que les dé el sol. Vamos separando los redondeles para que se toquen lo menos posible y pase el aire.

Si queremos secarlas en invierno, yo las hice en verano, habrá que taparlas con un plástico por las noches. El rocío, el agua en general echaría a perder su secado. Se trata de deshidratarlas al natural. 

Dependiendo de la temperatura exterior, en pocos días veremos cómo se han encogido y cambiado el color. Quedarán firmes por fuera y blandas y dulces por dentro. Sólo con su azúcar natural. 

Las metían en una orza bien tapada y a la despensa.